Галина КОЗІК,
заступник начальника відділу охорони навколишнього середовища групи компаній «Гео Альянс»

Оцінка впливу газовидобувної галузі

Звісно, процеси добування природного газу і нафти не належать до тих галузей промисловості, що продукують найбільші обсяги парникових газів у викидах. Однак наші компанії у своїй діяльності також приділяють значну увагу проблемам зміни клімату, зважаючи на те, що минулого року Уряд України прийняв стратегічний документ переходу економіки України на модель низьковуглецевого розвитку, яка передбачає зменшення обсягів викидів парникових газів – «Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року».

До речі, Україна одна з перших країн світу розробила стратегію низьковуглецевого розвитку і тим самим узяла на себе відповідальність за перехід економіки країни на низьковуглецевий розвиток. Цей документ передбачає скорочення викидів і збільшення поглинання парникових газів, впровадження екологічно безпечного виробництва із застосуванням «зелених» технологій у всіх секторах економіки.

Що стосується нашої галузі, то стратегія щодо неї передбачає такі заходи, як зменшення витоків при видобутку природного газу завдяки впровад­женню нових технологій з уловлення метану.

Окрім того, до кінця цього року повинен бути ухвалений Закон України «Про засади моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів», проєкт якого прийнято в першому читанні, йде робота над поправками в комітеті Верховної Ради та наразі підготовано текст до другого читання. Впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів на рівні установок, а надалі встановлення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів є частиною політики із запровадження ринкових механізмів скорочення викидів парникових газів.

Група компаній «Гео Альянс» готова до викликів сьогодення, щоб продовжувати розвивати і застосовувати новітні технології видобутку й виробництва, що також зменшуватимуть обсяги валових викидів шкідливих речовин, які надходять в атмосферне повітря, особливо парникових газів

Усі ці нововведення, що найближчим часом торкнуться більшості галузей економіки, вимагають від нас уже зараз рішучих дій і зміни підходів до управління промислових процесів. Щоб усі ці зміни були поступовими й мали максимальний природоохоронний ефект зі збереженням економічного розвитку.

Комплекс заходів із припинення викидів

Група компаній «Гео Альянс» уже зараз застосовує новітні технології, зокрема такі, як технологія двоступеневого ежектування для утилізації газу вивітрювання, утвореного при підготовці газового конденсату. Створюють установки очищення газу (УОГ) шляхом використання «штучного холоду». Впровадження технологій УОГ і утилізації газів дегазації дозволять значно покращити якість кінцевої продукції, знизити технологічні втрати вуглеводнів, що у свою чергу зведе до мінімуму викиди шкідливих речовин, в тому числі парникових газів, в атмосферне повітря.

Україна одна з перших країн світу розробила стратегію низьковуглецевого розвитку і тим самим узяла на себе відповідальність за перехід економіки країни на низьковуглецевий розвиток

Також серед ефективних заходів припинення викидів шкідливих  речовин в атмосферне повітря, в тому числі і парникових газів, використовують за технологічної необхідності для компримування газу пригирлові компресорні установки з газовими приводами. Крім того, на промислових об’єктах групи компаній здійснюють періодичні комплексні еколого-теплотехнічні режимно налагоджувальні випробування паливо-використовуваного обладнання – з метою встановлення оптимальних еколого-економічних режимів роботи обладнання з урахуванням технологічних умов, мінімально можливих питомих витрат палива і викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, що не перевищують установлених технічних і екологічних норм. У ході досліджень визначаються різні параметри роботи обладнання і в результаті розробляються заходи, направлені на підвищення надійності, економічності роботи і  пропозицій зі зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу при роботі агрегатів.

На об’єктах групи проводиться безперервна високотехнологічна автоматизована діагностика обладнання і моніторинг процесу видобутку й виробництва; постійне планово-попереджувальне обслуговування та перевірка обладнання. Такого роду заходи дозволяють запобігати будь-яким випадкам розгерметизації обладнання й трубопроводів, витоків вуглеводнів і відповідають спрямованості заходів, передбачених «Стратегією низьковуглецевого розвитку України до 2050 року». Все це дасть змогу оперативно реагувати на будь-які зміни в технологічних процесах, що виходять за регламентовані межі, й надасть можливість запобігти виникненню аварійних ситуацій і надходженню наднормативних викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Група компаній «Гео Альянс» готова до викликів сьогодення та готова продовжувати, розвивати та застосовувати новітні технології видобутку та виробництва, що також зменшуватимуть обсяги валових викидів забруднюючих речовин, які надходять в атмосферне повітря, особливо парникових газів. У нашій діяльності питання дотримання вимог природоохоронного законодавства є пріоритетними, і вимоги європейського, міжнародного законодавства, що ратифікуються Україною, не будуть винятком.

Також ми виступаємо категорично проти спалювання рослинних решток і опалого листя, не допускаємо таких ситуацій на наших об’єктах й ведемо просвітницьку роботу з донесення інформації про шкоду для здоров’я та довкілля від цього серед співробітників і населення.

Очікувані зміни в обкладенні екологічним податком

Сьогодні приділення уваги впровадженню заходів з метою зниження викидів парникових газів від промислового сектора обґрунтовується не лише обов’язком дотримання вимог законодавства, чи то екологічною свідомістю підприємств, а й економічними стимулами. З початку цього року ставка екологічного податку за викиди діоксиду вуглецю стаціонарними джерелами забруднення зросла майже у 25 разів. Найближчим часом, згідно з озвученими планами нового Уряду й новооб’єднаного Міністерства енергетики та захисту довкілля України, прогнозуються ще більш кардинальні підвищення ставок екологічного податку за викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря. Тож вдосконалення системи оподаткування викидів парникових газів і цільового використання отриманих коштів дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних із глобальними змінами клімату.

Хто має бути ініціатором екологічної повістки дня?

Що стосується питання, хто має сформулювати запит і активувати розв’язання проблеми: бізнес, влада чи громадськість, я б додала ще обов’язково – наука. На мою думку, ефективне вирішення екологічних проблем сучасності, а також недосконалості природоохоронного законодавства можливе лише у випадку збалансованої і продуктивної взаємодії всіх цих чотирьох ланок. А це може статися тільки тоді, коли всі ми усвідомимо, що живемо на одній планеті і глобальні екологічні проблеми у всіх нас спільні, і спричиняємо їх, як і вживаємо заходів з їх вирішення чи усунення, ми завжди своїми спільними діями.

Чому я наголошую на важливості участі представників наукової спільноти як у процесах вирішення екологічних проблем, так і в законотворенні? Тому що часто дуже хороший і правильний закон чи порядок не може нормально працювати чи ефективно виконуватися у зв’язку з відсутністю якихось методик оцінювання чи розроблених нормативів впливу. Тут доробки і напрацювання наших учених наукових установ дуже стануть у пригоді.

З моєї точки зору участь активної громадськості і практичний досвід представників бізнесу, екологів підприємств як на етапі подання пропозицій, так і громадського обговорення готових законопроєктів, інших проєктів нормативно-правових актів, що стосуються довкілля, дозволять уникнути колізій у майбутньому й отримувати досконалі Закони, що працюють і виконуються.